Welkom

bij Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad


Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International (RI). Rotary International telt 530 districten in 200 landen en geografische gebieden.

Er zijn 32.000 clubs met in totaal 1,2 miljoen leden.
Nederland is verdeeld in 7 districten, elk geleid door een gouverneur. Rotary telt in Nederland 475 clubs en bijna 19.000 leden. Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad heeft ca. 50 leden.

Rotaryclubs streven internationaal en nationaal naar:

  • het beter leren kennen van anderen, waaronder het door hen uitgeoefende bedrijf/beroep;
  • de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep;
  • de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere Rotarian;
  • internationaal begrip en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, werkzaam in bedrijf en beroep.
 
               
 
 

Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.