Nieuws

DeBoRyla - Delden Borne Rotary Youth Leadership Awards - 2019

Uitgegeven: 25-04-2019

Dit jaar verzorgt Rotaryclub Delden-Borne op 18 mei 2019 voor de tweede keer de Deboryla (DeldenBorneRyla). De vorige editie was een groot succes.
Voor de komende editie zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Daarom willen we leden van jullie clubs de mogelijkheid bieden om kinderen in te schrijven voor deze bijzondere dag, waar geen kosten aan zijn verbonden.
Wel geldt het principe "wie het eerst komt ...."
Verdere bijzonderheden lees je hieronder. Deze informatie is eerder aan de leden van Rotaryclub Delden-Borne gestuurd.Aan de leden van onze club Rotary Delden Borne

Graag jullie aandacht voor DeBoRyla (Delden Borne Rotary Youth Leadership Awards) 2019 en wel op zaterdag 18 mei 2019 te Hengevelde (Business Center Hengelandt aan de Goorsestraat 10)

Wat bieden wij?
DeBoRyla biedt jongeren in de leeftijd van 20 tot (ongeveer) 30 jaar, die een academische- of HBO-opleiding volgen of gevolgd hebben, een creatieve leerdag  die gericht is op Zelfleiderschap.
We gaan er van uit dat de deelnemers door hun opleiding en eventuele werkervaring over veel kennis en vaardigheden beschikken.
Maar als zij de belangrijke keuze moeten maken in welke richting zij hun loopbaan willen ontwikkelen, is er daarnaast ook kennis en erkenning nodig van de eigen persoonlijke eigenschappen en - kwaliteiten. Deze zijn immers sterk mede-bepalend voor een goede keuze.

Deze dag wordt begeleid door leden van onze club. Daarnaast zal Kitty Leemreize als gast een belangrijke bijdrage aan deze dag leveren.

De dag begint om 9 uur en eindigt om 16.30 uur. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Er is plaats voor 10 deelnemers. In eerste aanleg kunnen dit kinderen of familieleden van leden van onze club zijn. Als er niet voldoende deelnemers vanuit deze bron kunnen worden geworven, kunnen ook neven of nichten of goede vrienden en vriendinnen aanbevolen worden.

Wij vragen van de deelnemers:

  • Leeftijd tussen de 20 en 30 jaar
  • Interesse in zelfreflectie, leren en zelfmanagement
  • Niet bang zijn om geconfronteerd te worden
  • In groepsverband kunnen werken en verantwoordelijkheid nemen voor de juiste sfeer.


De positieve feedback alsmede enkele kritische kanttekeningen van de deelnemers aan de vorige Deboryla worden in het programma verwerkt.
Wij zijn er dan ook van overtuigd dat deze Deboryla wederom een inspirerende dag voor de deelnemers en voor de begeleiders zal worden.

Is dit iets voor jullie kinderen en/of familieleden?
Wacht dan niet te lang en schrijf je in via bijleveld65@gmail.com  met duidelijke informatie over de aangemelde deelnemer (naam, leeftijd, opleiding, werkervaring en specifieke belangstelling en motivatie).

Namens de organisatoren van de Deboryla,

Henk Bijleveld
vrz. cie vocational service RC Delden-Borne

tel. 0653788303
email bijleveld65@gmail.com

Terug


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.