Dubbele onderscheiding voor Herman Kieft

Uitgegeven: 09-09-2020

Ook al is er dan kennelijk nog niet een allerlaatste goedkeuring voor de totale donatie, het leek mij goed om Herman eens flink in het zonnetje te zetten. Het is toch vooral aan zijn 'zitvlees', netwerk en doorzettingsvermogen te danken dat de opbrengst van de laatste FashionFair voor de Female Cancer Foundation van €21.500 tot ca. $81.000 kon worden verhoogd!

En er zijn vermoedelijk maar weinig Rotarians die om een vergelijkbaar wapenfeit op eenzelfde avond zowel tot Paul Harris Fellow werden benoemd als ook een Citation for Meritorious Service ontvingen!Een mail hierover stuurde ik naar diverse Rotary gelieerde lieden/instanties (gouverneur, regio-gouverneur, Rotary Magazine, Rotary NL, webmaster district 1560).

Inmiddels plaatste Berry Tesink, webmaster van district 1560 de info, met een aantal door Eveline Grotenhuis gemaakte foto’s, op de Facebook pagina van district 1560 (https://www.facebook.com/rotaryd1560/posts/2705348083047917).  Ruud Morssinkhof, onze regio gouverneur, zal dit bij de andere Rotaryclubs die hij aanstuurt zeker onder de aandacht brengen.
Tenslotte is er door de redactie van Rotary Magazine toegezegd de info te publiceren als hiervoor voldoende ruimte in het decembernummer beschikbaar is.


Bart Witsenburg

Terug


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.