Nieuws

Indonesiëdag - zaterdag 9 maart 2019

Uitgegeven: 14-01-2019

Het Congrescentrum “Kumpulan” op het landgoed Bronbeek te Arnhem zal op zaterdag 9 maart 2019 het decor zijn van de Indonesiëdag georganiseerd door de Interland Commissie Nederland – Indonesië.

Hoe zien wij de samenwerking met Indonesië in een snel veranderende maatschappij?
De economie van Indonesië groeit snel en het gevaar dreigt dat de rijkdom zich concentreert rond een kleine gemeenschap. Onze Indonesiëdag zal in het teken staan van nut en noodzaak van wederzijdse Rotary-projecten door zaken van meerdere kanten te belichten. Wij hebben het geluk dat de huidige Indonesische ambassadeur I Gusti Agung Wesaka Puja als Keynote Speaker een genuanceerd beeld wil geven over de samenwerkingsmogelijkheden.

Wij nodigen u daarom van harte uit, niet alleen vanwege het voortreffelijke rijsttafelbuffet, maar zeker ook om bij te praten en informatie over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking tussen de Rotaryclubs in Nederland en Indonesië met elkaar te delen.

Op de website van RotaryNL kunt u alle informatie lezen: www.rotary.nl

Terug


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 7 regio’s. RHED zit in regio VII.