Nieuws

Landelijk Waterseminar - zaterdag 11 mei 2019

Uitgegeven: 26-03-2019

LANDELIJK ROTARY WATERSEMINAR

zaterdag 11 mei 2019 in Utrecht

Laat je inspireren tot actie voor veilig drinkwater, sanitatie en hygiëne voor iedereen in 2030, maar ook om weerbaarder te worden voor klimaatverandering m.b.t. waterbeschikbaarheid en waterveiligheid. Deze thema’s worden bij de horens gevat in de arena van het hypermoderne, interactieve LEF Future Centre van Rijkswaterstaat op de Griffioenlaan 2 in Utrecht.

12.00 uur

Netwerklunch, ‘Watermarkt’ waar Rotaryclubs en hun projectpartners hun projecten presenteren. Doe kennis op!
omdekolom  
13.00 uur Plenair gedeelte met kopstukken uit de Waterwereld: prof. dr. Patrick Verkooijen - CEO van het Global Centre on Climate Adaptation, mr. drs. Peter Glas - Deltacommissaris, ir. Maarten Smits – Algemeen Directeur van Deltares, dr. Marco Schouten - CEO van Vitens Evides International en Directeur van de Foundation Water for Life. Onder de enthousiaste leiding van dagvoorzitter Marinda Hall.

Lancering samenwerking Rotary met waterpartijen in Nederland gericht op een gezamenlijke Water Publiciteitscampagne.
   
14.30 uur Pauze, ‘Watermarkt’ en netwerken.
   
15.00 uur Via een videoboodschap reageert onze Rotary President Barry Rassin op een nieuw, door Rotary Nederland geïnitieerd, Global Water Charter voor Rotary wereldwijd.

De 7 gouverneurs lanceren een Endownment Fund voor MSc scholarships voor het IHE Delft Institute for Water Education; de samenwerking met het IHE Delft Centre for Education wordt ter plekke bekrachtigd.
   
15.15 uur Na een paneldiscussie wisselen alle aanwezigen in kleine groepen ideeën uit over: hoe maak ik mijn Rotaryclub Waterproof?

Plenaire afsluiting met de belangrijkste conclusies door de dagvoorzitter en slotwoord door de 7 gouverneurs.
   
17.00 uur ‘Watermarkt’ en netwerkborrel.
   
18.00 uur Einde


Kosten per deelnemer zijn € 25,00 met dank aan Rijkswaterstaat, die ons faciliteert bij dit evenement. Aanmelden kan hier. De uiterste aanmelddatum is 23 april.

Voor vragen: landelijk.rotary.waterseminar@gmail.com

Zorg dat je erbij bent en graag tot ziens op 11 mei a.s.!

Met vriendelijke groet,

Namens de gouverneurs in Nederland,
Bauke Boersma
Gouverneur 2018-2019, District 1570

Barbara van Goethem
Gouverneur 2018-2019, District 1580

Namens het Waterseminarteam 2019,
Chris Engelsman
Voorzitter


Terug


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.