Nieuws

Voortgang project Baarmoederhalskanker Sumbawa (Indonesië)

Uitgegeven: 04-03-2020

Terugkoppeling vanuit Lombok over de door Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad (RHED) financieel ondersteunde actie van de Female Cancer Foundation (FCF)

Het doel van de FCF is om, vooral ook in ontwikkelingslanden, (onder andere) baarmoederhalskanker te voorkomen en te bestrijden. Dit is te bereiken door:

  • het ter plekke verlenen van zorg (screening en behandeling);
  • het geven van educatie en voorlichting;
  • het verrichten van onderzoek.

Bij alles wat FCF doet staat voorop dat de lokale zorgverlening en bevolking uiteindelijk zelf de kennis krijgt die nodig is om de strijd tegen baarmoederhalskanker aan te gaan. FCF werkt via het train-de-trainer-principe: lokale gezondheidswerkers worden opgeleid om zelf de opgedane kennis verder te kunnen verspreiden binnen de lokale gemeenschap.

Daar is uiteraard geld voor nodig.

Tijdens inwendig onderzoek bij een patiënte kan door kleuring met azijnzuur (zonder microscopisch onderzoek) bepaald worden of er sprake is van deze vorm van kanker of een voorstadium ervan. Met relatief eenvoudig instrumentarium kan de aandoening chirurgisch (thermocoagulatie) worden behandeld.Met het tijdens de RHED Fundraising FashionFair 2017 ingezamelde bedrag zijn in samenwerking met de Rotaryclub Maratan in Lombok (Indonesië) inmiddels cursussen gegeven, patiënten onderzocht en behandeld.


Terug


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.