Programma

14 oktober 2020 - ONLINE - Algemene Ledenvergadering en Clubzaken

Uitgegeven: 04-09-2020

Vanwege de huidige ontwikkelingen zal de Algemene Ledenvergadering van aanstsaande woensdag 14 oktober online plaatsvinden.

Van Gerard Kollen ontvangt u een link naar de online-meeting.

Bekijk hier de jaarcijfers van 2019-2020 van de penningmeester.

Hartelijke groet,
namens het bestuur,

Niels Versteeg en Jolanda Lütke Farwick

Aanvang: 18.00 uur

Terug


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.