22 december 2021 - ONLINE: KerstQuiz - aanvang 19.30 uur

Uitgegeven: 30-09-2021

Beste leden,

vol goede moed begonnen wij medio september met de voorbereidingen van het jaarlijkse kerstdiner. En we keken er naar uit. Maar ook in 2021 zat het venijn in de staart en gooit corona de plannen, nogmaals of nog steeds, in de war.

Een fysieke bijeenkomst is onvervangbaar maar niet mogelijk, zodat wij hebben gezocht naar een mogelijke, verantwoorde, veilige en toch gezamenlijke activiteit.

Wij nodigen jullie uit voor een online RHED KERSTQUIZ op woensdag 22 december om 19.30 uur.

Nadere (inlog) gegevens volgen, maar reserveer deze datum en tijdstip alvast in je agenda. Om de vragen een beetje op niveau te houden en de organisatie ook verder ordelijk te laten verlopen, vindt er begeleiding vanuit een professionele organisatie plaats.

Om ook online een beetje kerststemming te creëren, vragen wij iedereen een favoriet kerstkledingstuk of kerstvoorwerp, alles geheel naar eigen smaak en inzichten, daarbij zichtbaar te hebben.

Het aantal deelnemers is bij deze bijeenkomst van belang, dus graag afmelden op de reguliere wijze; vóór woensdag 15 december, 12.00 uur.

Stan en Matthijs

Terug


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.