Programma

27 februari 2019 - Vooruitgang, die goede oude tijd is nu!

Uitgegeven: 16-11-2018

Dr. H.P. Gnodde daagt ons op 27 februari 2019 uit om na te denken en te discussiëren over vooruitgang en de goede oude tijd.
Als je kijkt naar terrorisme, moord, misdaad, hongersnood, watersnood, opwarming van het klimaat en vluchtelingen zie je heel veel ellende. De gedachte dat het vroeger beter was komt ook bij jou misschien op. De vraag is of je voldoende informatie en kennis hebt om dat te beoordelen.
Aan de hand van een tiental factoren onderzoekt H.P. Gnodde dit met ons en samen proberen we antwoord te geven op de vraag of het echt zo slecht gaat.

Aanvang
: 18.00 uur

Locatie:
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR  HENGELO

Terug


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 7 regio’s. RHED zit in regio VII.