Programma

27 november 2019 - Vocational: fireside

Uitgegeven: 28-06-2019

Op woensdag 27 november 2019 is het tijd voor fireside.
Aanvang 20.00 uur

Er is op die avond dus geen clubbijeenkomst.

Gang van zaken
De clubleden zijn verdeeld in vijf groepen. De persoon waarvan de naam dikgedrukt is fungeert als gastvrouw/gastheer. Ik ga er vanuit dat iedereen komt. Bij verhindering moet je je vóór woensdag 20 november afmelden bij de gastvrouw/gastheer en bij mij persoonlijk als coördinator. Bij eventueel sterk uitgedunde groepen kan ik dan wellicht nog wat herverdelen.
Ik zou graag willen zien dat je bovenstaande regels in acht neemt want het getuigt niet van respect voor de gastvrouw/gastheer wanneer je op het allerlaatste moment afzegt of wanneer je helemaal niet komt opdagen.
Om het jullie gemakkelijk te maken zijn telefoonnummers en emailadressen in het overzicht opgenomen.

De indeling is op 14 november per email toegestuurd.

Onderwerp
Het is de gewoonte om een gedeelte van de avond te besteden aan het bespreken van een onderwerp. Voor deze keer zou je de vraag kunnen stellen:
Welke huidige ontwikkelingen zie je als (zeer) positief?
Als je het deze avond zonder onderwerp wilt doen dan is dat natuurlijk ook O.K.

Verslaglegging
Als je het prettig vind om het besprokene te rapporteren dan kan één van de groepsleden dat tijdens de eerstvolgende clubavond doen.

Met vriendelijke groet,

Herman Kieft

Terug


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.