Programma

6 februari 2019 - UIT - Fireside

Uitgegeven: 16-11-2018

Beste clubleden,

Het is weer zo ver.
Jullie zijn uitgenodigd voor onze fireside op woensdag 6 februari 2019, aanvang 20.00 uur.

Gang van zaken
De clubleden zijn verdeeld in vijf groepen. Klik hier om de groepsindeling te bekijken.
De naam van de gastheer/gastvrouw is dikgedrukt.

Uitgangspunt is dat iedereen komt, behalve wanneer je tijdelijk in de gevangenis zit of wanneer je net je been hebt gebroken.
Als dat laatste aan de orde is dan graag vóór woensdag 30 januari afmelden bij de gastheer/gastvrouw én bij de coördinator Herman Kieft. Bij eventuele sterk uitgedunde groepen kan ik nog schuiven.
Voor jullie gemak staan telefoonnummers en emailadressen in het overzicht.


Onderwerp
“De kunst van het geven en ontvangen”

Geven
-    Aandacht geven
-    Warmte geven
-    Vertrouwen geven
-    Cadeaus geven
-    Geld geven

Ontvangen
-    Dankbaarheid
-    Onthouden wat je hebt gekregen
-    Iets terug doen


Verslaglegging
Een van de aanwezigen maakt een verslagje van het besprokene. Niet meer dan een half kantje A4. Dit verslag zal een groepslid voorlezen in de club op een nader te bepalen datum.

Met vriendelijke groet,

Herman Kieft
tel 06-53503312
herman@kieft.info

Terug


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 7 regio’s. RHED zit in regio VII.