Programma

8 januari 2020 - UIT: MET PARTNER - bezoek aan Ontmoetingscluster Rigtersbleek

Uitgegeven: 28-06-2019

Bezoek aan Ontmoetingscluster Rigtersbleek

Op woensdag 8 januari 2020 brengen we een bezoek aan Ontmoetingscluster Rigtersbleek.
In Enschede is Rigtersbleek een actieve voet- en korfbalclub met hart voor de buurt. De vereniging zet haar kernkwaliteiten niet alleen in voor eigen (sport)leden, maar ook voor de samenleving. Wethouder Arjan Kampman en Wouter du Gardijn zullen ons hier ontvangen. Arjan Kampman heeft in zijn portefeuille onder andere de coördinatie van de transformatie sociaal domein en Wouter du Gardijn maakt deel uit van de regiegroep van de Ontmoetingsclusters.

De Ontmoetingsclusters in Enschede zijn voortgekomen uit een burgerinitiatief en heeft zich
ontwikkeld tot een regiegroep. De regiegroep is betrokken bij de algehele ontwikkeling van de twaalf
clusters in Enschede. Hier kan Wouter du Gardijn ons alles over vertellen.
Daarnaast is er een coöperatie in het leven geroepen die zich specifiek inzet voor de te realiseren Ontmoetingsparken.

Het samenbrengen van diverse organisaties en initiatieven op een locatie binnen de clusters stimuleert ontmoeting, verbinding en vereniging. De clusters creëren plekken waar iedereen elkaar ontmoet en leert kennen. Het samenkomen heeft als doel om de bereidheid elkaar te helpen, ondersteunen, inspireren en adviseren te versterken en vergroten. Naast het positieve effect op de burgerparticipatie is het de ideale manier om financiële voordelen voor alle betrokken te realiseren.
Wethouder Arjan Kampman geeft een toelichting op de transformatie in het Sociaal Domein. Het Ontmoetingscluster is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen burger, bedrijf en overheid dat aansluit bij de doelstellingen van de transformatie in het sociaal domein.

Wanneer?
woensdag 8 januari 2020 van 18:00-20:00 uur

Wie?
Clubleden en partners

Diner?
We eten mee in het eetcafé Het Paviloen van Rigtersbleek.
Dieetwensen graag doorgeven voor zaterdag 4 januari 2020.

Contactpersoon voor deze activiteit: Niels Versteeg

Aanvang
: 18.00 uur

Locatie:
Ontmoetingspark v.v. Rigtersbleek
G.J. van Heekstraat 15
7521 EB Enschede

Terug


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.