Female Cancer Foundation

 

In maart 2016 is de Female Cancer Foundation gekozen tot sponsorproject van Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad.

Baarmoederhalskanker is na borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen onder de 45 jaar. Wereldwijd wordt deze vorm van kanker jaarlijks bij meer dan 500.000 vrouwen vastgesteld. Ongeveer de helft van deze vrouwen overleeft de ziekte niet. Ruim 80% van deze vrouwen leeft in ontwikkelingslanden. Het gaat vaak om jonge moeders die de spil zijn van het huishouden en onmisbaar zijn voor het gezinsinkomen. Wanneer zij wegvallen heeft dit grote gevolgen voor de familie en voor het dorp waarin zij wonen.

Het wrange aan deze feiten is dat baarmoederhalskanker te voorkomen is en 100% te genezen bij een tijdige diagnose en behandeling van de symptomen.

Haalbaar doel

Female Cancer Foundation (FCF) is opgericht vanuit het ideaal wereldwijd de strijd tegen baarmoederhalskanker aan te gaan. Een baarmoederhalskankervrije wereld. Geen utopie maar een reëel doel, te bereiken door:

  • het ter plekke verlenen van zorg (screening en behandeling),
  • het geven van educatie en voorlichting,
  • het verrichten van onderzoek.

 

Bij alles wat FCF doet staat voorop dat de lokale zorgverlening en bevolking uiteindelijk zelf de kennis krijgt die nodig is om de strijd tegen baarmoederhalskanker aan te gaan. FCF werkt via het ‘train-de-trainer’- principe: lokale gezondheidswerkers worden opgeleid om zelf de opgedane kennis verder te kunnen verspreiden binnen de lokale gemeenschap.

* * * * *

Klik hier voor de nieuwsbrief van 22 december 2016 van de Female Cancer Foundation.

 

* * * * *

 

Bericht van 15 augustus 2016
Aan alle vrienden, familieleden en supporters van de Female Cancer Foundation,

Dankzij uw steun en betrokkenheid strijdt de Female Cancer Foundation al 10 jaar om de meest kwetsbare vrouwen te behoeden voor een onnodig sterven aan baarmoederhalskanker in Afrika en Azië. Aan de hand van de See & Treat methode en met als belangrijkste ingrediënt azijn. Goedkoop, effectief en relatief makkelijk overdraagbaar.

In 2015 zijn wederom meerdere gezondheidswerkers opgeleid in de preventieve methode van onze See & Treat programma’s, waarin vele vrouwen zijn gescreend en indien nodig behandeld. In beeld en woord brengen wij u graag op de hoogte van de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in ons werk van afgelopen (10 jaar) jaar. Klik hier voor het jaaroverzicht 2015.
Indien u behoefte heeft aan meer informatie over specifieke projecten of activiteiten zijn wij altijd beschikbaar voor een persoonlijke toelichting.

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.

Met vriendelijke groeten,

Carlien Marree
Program Director

Female Cancer Foundation
Leiden University Medical Center
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
The Netherlands
+31 (0)71 526 4636


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 7 regio’s. RHED zit in regio VII.