Golfen voor Ervaringsmaatjes


Elk jaar kiest de Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad een goed doel waarvoor zij fondsen bijeenbrengt. De ene keer dichtbij huis, een andere keer veraf.

Voor het clubjaar 2019-2020 hebben wij als doel Ervaringsmaatjes.

Wij nodigen u en uw collega's en relaties uit voor een fantastisch golfevenement op vrijdag 7 juni 2019 op de Golf- und Landclub Ahaus, Duitsland (www.glc-ahaus.de).
U kunt een flight kopen voor € 600,= (4 personen) of een halve flight voor € 300,= (2 personen).
Bij afname van een hele flight bent u automatisch hole-sponsor en krijgt u een vermelding op het scorebord. Uiteraard is de golfdag all-inclusive: greenfee, eten, drinken, netwerken en bovendien een prachtige prijs voor het winnende team!

Tijdens de golfdag combineren wij het nuttige met het aangename.


Klik hier voor het aanmeldingsformulier Golfen voor Ervaringsmaatjes.

Bekijk en/of download de flyer Golfen voor Ervaringsmaatjes.


Locatie: Golf und Landclub Ahaus, Schmäinghook 36, D-48683 Ahaus.


PROGRAMMA
•    Ontvangst vanaf 10.00 uur; uiterlijk aanwezig om 10.30 uur
•    Aanvang wedstrijd over 18 holes 11.00 uur
•    Na wedstrijd borrel in Clubhuis van de GLC-Ahaus
•    Diner – Prijsuitreiking vanaf 18.00 uur tot, naar verwachting 19.30 uur


Aanmelding graag zo spoedig mogelijk bij voorkeur per e-mail: Harmen Kuipers, harmenkuipers@hypotheekvisie.nl  (gsm 06 51 14 52 14)

Met uw deelname steunt u Ervaringsmaatjes.

Ervaringsmaatjes in het kort

Ervaringsmaatjes is een maatjesproject waarin jonge vrijwilligers en stagiaires die zelf zijn opgegroeid met zorg in het gezin, ondersteuning bieden aan jonge mantelzorgers. Vaak gaat veel aandacht en zorg uit naar het zieke of beperkte gezinslid, dat kan wel eens lastig zijn. Een ervaringsmaatje weet als geen ander hoe dat is en is er speciaal voor het kind zónder beperking. Een ervaringsmaatje biedt een luisterend oor, ondersteunt bij praktische zaken en is er voor de gezelligheid. Ook helpt hij of zij inzicht te krijgen in de eigen wensen en behoeften van de jonge mantelzorgers.

Ervaringsmaatjes is een initatief van Stichting Informele Zorg Twente en wordt uitgevoerd op verschillende plekken in Nederland. Meer informatie kunt u bekijken op de website: www.ervaringsmaatjes.nlWij hopen u (wederom) te mogen begroeten op een sportieve, zonnige golfdag met een goede opbrengst voor de stichting Ervaringsmaatjes!

 


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.