Golfen voor Syrië - vrijdag 11 september 2015

 

 

 

Beste spelers, sponsoren, donateurs, belangstellenden,                     
                                                                            
Golfen voor Syrië 2015 zit er op!                                          
Het was een bijzonder mooie dag vorige week vrijdag op de Golfbaan in Ahaus met 67 golfers aan de start.

Vanaf deze plaats willen wij alle bedrijven, individuele deelnemers, sponsoren etc. heel hartelijk danken voor deelname aan deze Fundraisingdag. Het uiteindelijke resultaat voor de Stichting Humanitaire Hulp Syrië met betrekking tot het project Syrië zal - mede dankzij jullie deelname/bijdrage(n) en overige bijdrage(n) - uitkomen op een bedrag van ± € 12.500,=.                   
                                                                            
Voor dit bedrag wordt door onze Rotaryclub - in samenwerking met een Rotaryclub 'ter plaatse' in Turkije  een zgn. 'Global Grant' aangevraagd, waardoor een verdubbeling - mogelijk verdrievoudiging - van dit      bedrag tot de mogelijkheden behoort!! Wij zullen jullie hiervan op de hoogte houden.

Naast alle deelnemende bedrijven, willen wij ook onderstaande bedrijven/instellingen bedanken voor hun bijdrage/inspanningen:


Klik hier voor de foto's van deze dag.

Klik hier voor een overzicht van de deelnemende bedrijven aan Golfen voor Syrië 2015.

Nogmaals hartelijk dank! En tot volgend jaar bij 'Golfen voor... 2016'!!

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad


Niels Versteeg                     Harmen Kuipers
Fundraisingcommissie          coördinator Golfdag Ahaus  


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.