Bijeenkomstadres

Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR  HENGELO

Contact locatie

Tel. 074 - 291 00 66
info@hotellansink.nl
www.hotellansink.nl

Hengelo-Enschede Dubbelstad

info@rhed.nl
Regio Twente-Zuid (VII)
Opgericht op: 3 oktober 1990
Clubbijeenkomst: woensdag vanaf 18:00

© created by :

Webpact

&

MB software

    Rabobank: NL54RABO0135298466  

Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.