Jaarverslag 2015

 

 

 

Beste lezer,

Terwijl de vredesbesprekingen van 7 maart 2016 worden voorbereid en hopelijk succesvol zijn, heeft de Stichting Humanitaire Hulp Syrië de gegevens over 2015 verzameld en op een rij gezet wat zij met uw hulp voor de Syrische vluchtelingen hebben kunnen doen het afgelopen jaar.

Hieronder treft u het samenvattende verslag met de plannen voor 2016.
Klik hier voor het volledige jaarverslag en de financiële verantwoording.


Jaarverslag 2015
Ten behoeve van de fondsen, organisaties, vrienden en alle mensen, die ons werk voor de SHHS steunen.

De inkomsten die de SHHS ontvangt nemen elk jaar toe:
In 2013 ontving de stichting € 54.188,- / in 2014 € 64.473,- en in 2015 € 97.216,-.
Daar zijn we heel blij mee. En we concluderen hieruit, dat er vertrouwen is in wát we doen en hoe we de gelden besteden nl. elke cent naar het project, niets blijft hangen aan een 'overhead' strijkstok.
Ons uitgangspunt is en blijft de vluchtelingen in de regio in Noord-Syrië en aan en over de grens van Turkije, waar mogelijk, te steunen.


Overzicht van activiteiten ten behoeve van fondsenwerving – 2015
Ook het afgelopen jaar werden we enorm geholpen met giften van particulieren en organisaties. Veel vrienden bedachten ook diverse acties om geld in te zamelen. In de hieronder opgenomen bijlage “Financiële Resultaten 2015” vindt u een opgave van die bijzondere acties.
In de Remonstrantse Kerk, Hengelo hield Desanne van Brederode een lezing: De Aanraking, en speelde Hanne Feldhaus op fluit. Deze kerk en vele andere kerken collecteerden, ook in het kader van de Vredesweek. Rotary-club Hengelo-Enschede Dubbelstad organiseerde een golfdag ten behoeve van de SHHS. De Montessorischool Binnenstad in Arnhem hield een succesvolle kerst-actie ten behoeve van de vluchtelingen. We hielden presentaties voor serviceclubs, verstuurden 4x een Nieuwsbrief en hielden de website up-to-date - steeds meer mensen wisten de site te vinden.


Projecten van SHHS  in de periode 2012 - 2015
In september 2012 werd gestart met noodhulp in de provincie Aleppo aan zo’n 10.000 vluchtelingen, spoedig uitgebreid, in samenwerking met Wilde Ganzen naar een gebied met 150.000 vluchtelingen.
In 2013 en 2014 werd eveneens in samenwerking met Wilde Ganzen het educatie-project gestart. Op 16 scholen kon weer onderwijs worden gegeven waarvan ruim 3000 kinderen profiteerden, 55% van hen meisjes.  Naast de scholen in de provincie Aleppo werden financieel ondersteund de scholen voor Syrische weeskinderen in Kilis, Turkije, voor gehandicapte kinderen in de stad Aleppo en de school in vluchtelingenkamp Kah, provincie Idlib ( Syrie).
Tevens werd gestart met de financiële ondersteuning van een ambulancedienst in Noord-Syrië: zij verzorgt ruim 2.500 gewonden per jaar.
Eind 2014 werd in samenwerking met Wilde Ganzen een gezondheidscentrum opgestart voor 50.000 vluchtelingen in kampen bij Kah, provincie Idlib, met een bereik van zo’n 1500 patiënten per maand. Dit centrum werd ook aangewezen door AzG als vaccinatiecentrum.
Een aanloop werd genomen voor het Project La Rose: financiële ondersteuning van vrouwen/ex-gevangenen en het vergroten van hun weerbaarheid.
            
In 2015 konden we de opgestarte projecten voortzetten met daarnaast:

 • Uitbreiding project gezondheidszorg ism Wilde Ganzen:
  • Bouw van een keuken ten behoeve van warme maaltijden voor 325 kinderen - school voor Syrische weeskinderen, Kilis (Turkije);
  • Ondersteuning van een revalidatiecentrum/fysiotherapiepraktijk voor Syrische vluchtelingen in Kilis (Turkije): doelgroep 3000 patienten;
 • scholenproject noord-Syrië: huiskamerklassen ten behoeve van tenminste 80 kinderen; tevens inkomen verwervend voor 6-10 leraressen;
 • kippenproject noord-Syrië: start legkippenbedrijf ten behoeve van eieren als aanvulling op eenzijdige voeding (proteïne!): 1500-2000 eieren per dag – deels gratis verstrekt aan behoeftigen; tevens inkomen verwervend voor 10 - 20 mensen.

(Een uitgebreidere beschrijving van de diverse projecten vindt u op de website van SHHS of aan het einde van het jaarverslag 2015.)


Projecten van SHHS voor 2016

Naast voortzetting van de noodhulp, waar nodig, en voortzetting van de reeds lopende projecten wordt in 2016 onze aandacht gevraagd voor:

 1. Uitbreiding van de klaslokalen van de school voor Syrische weeskinderen in Kilis om de wachtlijst weg te werken (70 kinderen op de wachtlijst)
 2. A.   Uitbreiding van de fysiotherapiepraktijk in Kilis met de nodige medische apparatuur ivm de grote vraag naar hulp, ook van doorverwijzende instanties.
  B.  Vestiging van een fysiotherapiepraktijk voor Syrische vluchtelingen in de stad Gaziantep waar geen betaalbare voorzieningen voor hen zijn en zij aangewezen zijn op de praktijk in Kilis, 80 km verderop.
 3. Een centrum voor Syrische vrouwen in Gaziantep voor samenkomst, verwerking van traumatische ervaringen, vergroting van hun weerbaarheid;
 4. Ondersteuning van de school voor gehandicapten in de stad Aleppo.

Zeker zullen in de loop van het jaar nieuwe hulpvragen ons bereiken, afhankelijk van de situatie ter plaatse en de politieke ontwikkelingen.

Tot  Slot
Ook dit jaar zullen wij, bestuursleden van de SHHS ons weer met hart en ziel inzetten.
Om voor zoveel mogelijk mensen het leven iets te verlichten.
En wij hopen heel erg, dat u ons daarbij wil blijven steunen.
Onze hartelijke dank!

Het Bestuur van de stichting Humanitaire Hulp Syrië.


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.