Lidmaatschap

Als lid van Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad word je niet alleen opgenomen in een dienstbaar netwerk, het lidmaatschap is een internationaal paspoort waarmee je welkom bent in elke club over de hele wereld. Rotary verruimt je blik op de samenleving.

Een Rotaryclub is nadrukkelijk geen businessclub maar een plaats waar je in alle openheid kunt praten over mogelijkheden en ontwikkelingen die spelen in beroep of het privéleven, waar je van anderen kunt leren. Zo kan Rotary in moeilijke situaties verrassend veel steun geven. Fellowship en service vormen de basis voor een succesvol lidmaatschap.

Hoe kan ik lid worden van een Rotaryclub?
Het kantoor van de Stichting Rotary Administratie Nederland en de gouverneur, maar ook anderen binnen de Rotaryorganisatie, krijgen deze vraag regelmatig.

Belangstelling
Rotary kent regels voor het uitnodigen van kandidaat-leden en het toetreden tot een club. Een Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door een of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Deze leden onderscheiden zich in hun vak of beroep. Het lidmaatschap is niet aan leeftijd gebonden.

Opengestelde classificaties binnen Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad zijn:

  • (Nieuwe) Industrie
  • Detailhandel
  • Horeca
  • Recreatie
  • Ambachten
  • Schrijvers

Belangstelling lid te worden van een Rotaryclub? Vul dan het belangstellingsformulier in. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact opgenomen door een districtsfunctionaris.

Aanbeveling
Als Rotarian ken je een persoon die uitstekend op zijn plaats zou zijn binnen Rotary? Maar in de eigen club is geen plaats omdat deze persoon niet in de nabije omgeving woont of in de classificatie valt waarin al ruim voorzien is? Vul dan het aanbevelingsformulier in, dat naar de gouverneur van je district gestuurd zal worden. Hij zal, in overleg met regio- en clubvoorzitters, inventariseren of een kennismaking mogelijk is.

 


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.