organogram 2019-2020

 

Samen Verbinden

 

Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Voorzitter

Gerard Kollen

Inkomend voorzitter             

Niels Versteeg

Oud voorzitter

Quirine Langeveld

Secretaris

Bercin Aslan

Penningmeester

Paul Holtkamp

 

Club Service

Vocational Service

Community Service

International Service

Youth Service

programma

fellowship

fundraising

Rotary Foundation (TRF)

 

orde en ontvangst

eetcommissie

watercommissie

 zusterclub

 

weekberichten

inauguratie

golfdagcommissie

   

PR, communicatie en website

classificatie

     

website

   

 

 

kascommissie

 

 

   

 

Club Service

Voorzitter: Niels Versteeg
 
Programma commissie:
Niels Versteeg (voorzitter)
Clemens van den Biggelaar
Rudie Bijen
Aldert Glas
Annet Rouweler
Sam Karim
Dieke Kok
Erik Moojen
Ellen Prent
Matthijs van Rozen
Bart Witsenburg


Orde en ontvangst:
Leo van der Stappen (voorzitter)
Peter Moekotte
Michelle de Winter
Anneke Zijderveld
 
Weekberichten:
Erik Moojen
(voorzitter)
Lizette Keijzer
Annette Oud
 
PR, communicatie en website:
Wilma Meere (voorzitter)
Martine Briggeman

Kascommissie:
Herman Kieft (voorzitter)
Aldert Glas

De commissie Club Service gaat over alle werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die het goed functioneren van de club bevorderen. Aandachtspunten zijn:

 • het bijhouden en bevorderen van de 'attendance'
 • het verzorgen van het clubprogramma
 • het organiseren van clubactiviteiten
 • het verstevigen van de clubsfeer (fellowship)
 • het verzorgen van weekberichten
 • het informeren van de leden (clubreader)
 • het behartigen van de ledengroei- en -behoud
 • het begeleiden van nieuwe leden
 • het bewaken van het classificatiebeginsel
 • het verzorgen van PR en werken aan imagoverbetering
 • het aandacht hebben voor de families van de leden (Family of Rotary)

 

Vocational Service

Voorzitter: Patricia van der Valk
 
Fellowship:
Patricia van der Valk
(voorzitter)
Herman Kieft
Jolanda Lütke Farwick
Annette Oud
Stan Roodenburg
Marc Siers
Marc Simon
Dick Veltman
 
Eetcommissie:
Paul Holtkamp
(voorzitter)
Quirine Bas
Peter Moekotte
 
Inauguratie:
Shirley Kleisen
(voorzitter)
Lizette Keijzer
Vincent ten Thij
 
Classificatie:
Dieke Kok
(voorzitter)
Arnold Enklaar
Michelle Neurink  
Marc Simon


Binnen de Vocational Service staat de vraag centraal: Hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt.

 

Community Service

Voorzitter: Mark Verbeek
 
Fundraising:
Mark Verbeek (voorzitter)
Boudewijn Giesbert (2de voorzitter)
Quirine Bas
Arnold Enklaar
Mufide Halaceli
Jacinta Boot
Quirine Langeveld
Peter Moekotte
Michelle Neurink
Marc Siers
Vincent ten Thij
Tim Tiek
Michelle de Winter
Anneke Zijderveld

Watercommissie:  
Martine Briggeman
(voorzitter)
Bercin Aslan

Jacinta Boot

Golfdag commissie:
Harmen Kuipers
(voorzitter)
Niels Versteeg
Clemens van den Biggelaar
 

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, door middel van het ondersteunen of het zelf uitvoeren van projecten, zo mogelijk samen met bestaande organisaties.
De communitygedachte krijgt gestalte door hulpverlening in woord en daad, zowel door een financiële ondersteuning als door het geven van adviezen en het leveren van menskracht. Dus met hoofd, hart en handen. Communityprojecten maken Rotary zichtbaar en bieden promotionele mogelijkheden.

 

International Service

Voorzitter: Dick Veltman

The Rotary Foundation (TRF):  
Herman Kieft
(voorzitter)
Matthijs van Rozen

Zusterclub:  
Dick Veltman
(voorzitter)

Bercin Aslan
Tim Tiek

De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door daadwerkelijk betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation, contactclubs en andere internationale projecten.
Rotarians organiseren ook veel activiteiten op basis van hun hobby in zogenaamde Rotary Fellowships of op basis van hun beroep of specialiteit in Rotarian Action Groups (RAG's).

 

Youth Service

Voorzitter: Jolanda Lütke Farwick
Harmen Kuipers
Ellen Prent


Rotary kent diverse jeugdprogramma's die in 2010 zijn ondergebracht in een vijfde avenue Youth Service, ook wel omschreven als New Generations.
Deze avenue geeft de clubs een stimulans om de jeugd en jongeren meer en actiever te betrekken in hun serviceprojecten.
Rotary International kent de volgende jeugdprogramma's:

 • intercontinentale jeugduitwisseling 1 jaar; leeftijd 16-18 jaar
 • uitwisseling van gezin tot gezin 3 tot 6 weken; leeftijd 16-19 jaar
 • zomerkamp 2 tot 4 weken; leeftijd 15-23 jaar
 • New Generations Exchange 1 week tot 3 maanden; leeftijd 18-25 jaar
 • Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) veelal een weekend; leeftijd 18-20 tot 26 jaar

De eerste drie activiteiten worden door de districten gezamenlijk uitgevoerd via de Stichting MDJC (Multi District Jeugd Commissie). NGE en RYLA vallen niet onder MDJC maar behoren tot de jeugdactiviteiten per district.
In Nederland kennen we daarnaast nog diverse aanvullingen waarvan de bekendste zijn:

 • Vlielandkamp
 • Handicamp circa 1 week; leeftijd 15 tot 25 jaar

 

Algemeen

Regio Rotary:  
Quirine Langeveld
(voorzitter)
Mufide Halaceli
Annet Rouweler

Kerstpakketten Genootschap (KPG):  
Matthijs van Rozen
(voorzitter) 


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 7 regio’s. RHED zit in regio VII.