organogram 2021-2022

 

Samen!
Samen zijn, doen en creëren.
Samen vormen we de club en het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de doelstellingen van onze club te realiseren.

 

Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Voorzitter

Bercin Aslan

Inkomend voorzitter             

Jolanda Lütke Farwick

Oud voorzitter

Niels Versteeg

Secretaris

Annet Holtus-Rouweler

Penningmeester

Paul Holtkamp

 

Club Service

Vocational Service

Community Service

International Service

Youth Service

programma

fellowship

fundraising

Rotary Foundation (TRF)

 

orde en ontvangst

eetcommissie

watercommissie

 zusterclub

 

weekberichten

inauguratie

golfdagcommissie

   

PR, communicatie en website

classificatie en ledenwerving

     

kascommissie

   

 

 

 

Club Service

Voorzitter: Jolanda Lütke Farwick

Programma commissie:
Jolanda Lütke Farwick (voorzitter)
Ciano Aydin
Clemens van den Biggelaar
Aldert Glas
Müfide Halaceli
Shirley Kleisen
Erik Moojen
Annet Holtus-Rouweler
Marc Simon
Leo van der Stappen
Patricia van der Valk
Dick Veltman
Hugo van Wieringen
Bart Witsenburg


Orde en ontvangst:
Hugo van Wieringen (voorzitter)

 
Weekberichten:
Bercin Aslan
(voorzitter)

 
PR, communicatie en website:
Bart Witsenburg (voorzitter)
Vincent ten Thij


Kascommissie:
Aldert Glas (voorzitter)
Marc SiersDe commissie Club Service gaat over alle werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die het goed functioneren van de club bevorderen. Aandachtspunten zijn:

 • het bijhouden en bevorderen van de 'attendance'
 • het verzorgen van het clubprogramma
 • het organiseren van clubactiviteiten
 • het verstevigen van de clubsfeer (fellowship)
 • het verzorgen van weekberichten
 • het informeren van de leden (clubreader)
 • het behartigen van de ledengroei- en -behoud
 • het begeleiden van nieuwe leden
 • het bewaken van het classificatiebeginsel
 • het verzorgen van PR en werken aan imagoverbetering
 • het aandacht hebben voor de families van de leden (Family of Rotary)

 

Vocational Service

Voorzitter: Martine Briggeman

Fellowship:
Martine Briggeman (voorzitter)

Boudewijn Giesbert
Lizette Keijzer
Herman Kieft
Gerard Kollen
Dieke Kok
Stan Roodenburg
Vincent ten Thij
Matthijs van Rozen

 
Eetcommissie:
Paul Holtkamp
(voorzitter)
 
 
Inauguratie:
Shirley Kleisen (voorzitter)
 
 
Classificatie:
Patricia van der Valk (voorzitter)
Ciano Aydin
Stan RoodenburgBinnen de Vocational Service staat de vraag centraal: Hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt.

 

Community Service

Voorzitter: Peter Moekotte
 

Fundraising:
Peter Moekotte (voorzitter)

Jacinta Boot
Arnold Enklaar
Harmen Kuipers
Quirine Langeveld
Marc Siers
Mark Verbeek
Niels Versteeg


Golfdag commissie:
Harmen Kuipers
(voorzitter)
Clemens van den Biggelaar
Niels Versteeg


Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, door middel van het ondersteunen of het zelf uitvoeren van projecten, zo mogelijk samen met bestaande organisaties.
De communitygedachte krijgt gestalte door hulpverlening in woord en daad, zowel door een financiële ondersteuning als door het geven van adviezen en het leveren van menskracht. Dus met hoofd, hart en handen. Communityprojecten maken Rotary zichtbaar en bieden promotionele mogelijkheden.

 

International Service

Voorzitter: Dick Veltman (voorzitter)

Bercin Aslan
Herman Kieft

The Rotary Foundation (TRF):  
Herman Kieft
(voorzitter)


Zusterclub:  
Dick Veltman
(voorzitter)De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door daadwerkelijk betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation, contactclubs en andere internationale projecten.
Rotarians organiseren ook veel activiteiten op basis van hun hobby in zogenaamde Rotary Fellowships of op basis van hun beroep of specialiteit in Rotarian Action Groups (RAG's).

 

Youth Service

Voorzitter: Michelle de Winter

Harmen Kuipers
Annet Holtus-Rouweler


Rotary kent diverse jeugdprogramma's die in 2010 zijn ondergebracht in een vijfde avenue Youth Service, ook wel omschreven als New Generations.
Deze avenue geeft de clubs een stimulans om de jeugd en jongeren meer en actiever te betrekken in hun serviceprojecten.
Rotary International kent de volgende jeugdprogramma's:

 • intercontinentale jeugduitwisseling 1 jaar; leeftijd 16-18 jaar
 • uitwisseling van gezin tot gezin 3 tot 6 weken; leeftijd 16-19 jaar
 • zomerkamp 2 tot 4 weken; leeftijd 15-23 jaar
 • New Generations Exchange 1 week tot 3 maanden; leeftijd 18-25 jaar
 • Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) veelal een weekend; leeftijd 18-20 tot 26 jaar

De eerste drie activiteiten worden door de districten gezamenlijk uitgevoerd via de Stichting MDJC (Multi District Jeugd Commissie). NGE en RYLA vallen niet onder MDJC maar behoren tot de jeugdactiviteiten per district.
In Nederland kennen we daarnaast nog diverse aanvullingen waarvan de bekendste zijn:

 • Vlielandkamp
 • Handicamp circa 1 week; leeftijd 15 tot 25 jaar

 


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.