Golfen voor Syrië - vrijdag 11 september 2015

 

 

Elk jaar kiest de Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad een goed doel waarvoor fondsen bijeengebracht worden. De ene keer dichtbij huis, een andere keer veraf.

Voor 2015 hebben wij als doel het bekostigen van de uitbreiding van een gezondheidscentrum in Kah, Syrië voor de Stichting Humanitaire Hulp Syrië.

Met de opzet van een zeer exclusieve golfdag verenigen wij als Rotaryclub het nuttige met het aangename! Wij benaderen een beperkt aantal bedrijven/relaties waarvan we weten dat zij de golfsport een warm hart toedragen. En waarvan we durven in te schatten dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook hoog op de agenda staat.

En daarom nodigen wij u uit om met collega’s en/of relaties deel te nemen aan een fantastisch golf-evenement op vrijdag 11 september 2015 te Ahaus: Golf- und Landclub Ahaus

U kunt een flight kopen (4 personen) voor € 750 of ½ flight voor € 400.
Bij afname van een hele flight bent u automatisch hole-sponsor en krijgt u een vermelding op het scorebord.

Uiteraard is het een all-inclusive formule: green fee, eten, drinken, netwerken en bovendien een prachtige prijs voor het winnende team!!

Met uw deelname helpt u mee een nieuw gezondheidscentrum op te zetten in Syrië.

Bovenstaande informatie kunt u ook lezen in de flyer. Klik hier om deze te openen.


Klik hier om te zien wie u al voor is gegaan.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier Golfen voor Syrië 2015.


Locatie: Golf und Landclub Ahaus, Schmäinghook 36, D-48683 Ahaus.


PROGRAMMA
•   Ontvangst vanaf 10.30 uur; uiterlijk aanwezig om 11.00 uur
•   Aanvang wedstrijd over 18 holes 11.30 uur
•   Spelsoort Stableford
•   Na wedstrijd borrel in Clubhuis van de GLC-Ahaus
•   Diner – Prijsuitreiking vanaf 18.30 uur tot, naar verwachting 20.30 uur


Aanmelding graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 augustus 2015
bij voorkeur per e-mail: Niels Versteeg, info@leverink-assen.nl  (gsm 06 51 82 76 38)

Wij hopen u (wederom) te mogen begroeten op een sportieve, zonnige golfdag met een goede opbrengst voor de Stichting Humanitaire Hulp Syrië!


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.