wandelen voor water 2014

 

update project Bandung Barat: klik hier voor het situatie rapport van Bandung Barat per 1 juni 2016

 

* * * * * * * * * *

 

Het Wandelen voor Water op vrijdag 21 maart 2014 waar aan de organisatie ook onze club deelgenomen heeft was zonder meer geslaagd.
Er hebben ruim 850 kinderen op en rond het UT-terrein meegelopen naast nog eens 8 basisschoolklassen in Losser.
De kinderen hebben aan sponsorgeld ruim € 14.600,- opgehaald. Het voorstel is dat de organiserende Rotaryclubs dit aanvullen tot € 15.000,-. Dit bedrag zal verdubbeld worden en zal dan aan het project in Bandung, dat door 15 Rotaryclubs is omarmd worden besteed.
 
Hieronder een verslag uit de nieuwsbrief van Aqua for All over de wereld waterdag... kijk naar het waanzinnig mooie bedrag dat in Nederland is opgehaald!Twee foto’s van Wandelen voor Water 2014 in Enschede.
Het meisje (Lisa Boodt) met de grote chocolade paashaas zit op de Broekheurne. Haar juffrouw stelde die paashaas beschikbaar voor het kind dat het meeste geld ophaalde voor Wandelen voor Water: € 77,= !!

  

 
Hartelijke groet,

Ellen de Groot
RC Hengelo-Enschede Dubbelstad

 

* * * * * * * * * *

 

13 april 2014

Gijs van den Wall Bake deelde mij mede, dat de opbrengst van WvW, groot € 15.000.-, in goede orde is ontvangen en inmiddels reeds is verdubbeld tot € 30.000.-. Hij kan dus nu verder aan de slag met de derde fase van Bandung Barat, project Ganjarsari.
Namens de Rotary Interland Commissie Nederland-Indonesië bedankt hij van harte de vijf Twentse RC’s, die met WvW dit mooie resultaat hebben bewerkstelligd.

Klik hier voor een overzicht van de huidige stand van zaken van het gehele Project Bandung Barat.

Met vriendelijke groet,

Niek Delfos
RC Enschede

 

* * * * * * * * * *

Wandelen voor Water Enschede

Klik hier voor de bedankbrief aan de vrijwilligers Wandelen voor Water 2014

 

Klik hier voor de 3de nieuwsbrief Wandelen voor Water 2014 Enschede

Klik hier voor de 4de nieuwsbrief Wandelen voor Water 2014 Enschede

 

www.wandelenvoorwaterenschede.nl
 


 

 


Clubbijeenkomst

Woensdag vanaf 18.00 uur
Tuindorphotel 't Lansink
C.T. Storkstraat 18
7553 AR Hengelo
tel. 074-2910066

Oprichting

Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad is opgericht op 3 oktober 1990.

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Districten

Nederland heeft 7 districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
Rotaryclub Hengelo-Enschede Dubbelstad behoort tot district 1560. De districten zijn onderverdeeld in regio’s. Ons district 1560 heeft 6 regio’s. RHED zit in regio VI.